Alle teksten de baas!

Doel: Toepassen van een stappenplan waardoor je structuren herkent en verbanden legt en daardoor iedere tekst de baas bent.

 

'Alle teskten de baas!' is een groepstraining waar uw kind op een afwissellende wijze alle aspecten leer die aansluiten bij een goed tekstbegrip

 

Opzet: 6 lessen van anderhalf uur. Tijdens deze lessen wordt aandacht besteed aan:
- Jezelf vragen stellen om tot meer inzicht te komen
- Toepassen van verschillende leesstrategieën
- Werken met kleuren en plaatjes
- Mindmap maken
- Signaalwoorden
- Verbanden leggen
- Vergroten van de woordenschat
- Plezier krijgen in begrijpend lezen
- Leren omgaan met redactiesommen bij het rekenen

 

Over Vooruit 'Alle teskten de baas!':

  • de training is ontwikkeld door Cindy Cornelissen
  • Edwin Rorijs heeft de training gevolg en is registreerd trainer
  • de lessen wekelijks op een vaste tijd
  • materialen worden tijdens de training uitgereikt
  • deelname aan groepstraining bij ten minste 2 en maximaal 6 leerlingen
  • individuele training is mogelijk
  • betaling uitsluitend via bankoverschrijving, u ontvangt een nota met het verzoek deze binnen 14 dagen te voldoen