Meer informatie over Vooruit RT

Na een kosteloos kennismakingsgesprek, volgt er een intake waarin alle relevante gegevens verzameld worden. Vanuit uw hulpvraag stel ik een onderzoeksplan op, dat ik u voorleg.

 

Het onderzoek duurt tenminste 1 uur. Verlenging van het onderzoek vindt alleen plaats in overleg en met toestemming van u. Als de onderzoeksperiode is afgesloten, stel ik een handelingsplan op.

 

Na uw goedkeuring start de behandeling voor minimaal 8 weken. Elke behandelingsles duurt in principe 45 minuten. Verlenging of verkorting is mogelijk.

Tussentijds houd ik u op de hoogte over de behandeling.

Een reeks behandelingen wordt altijd afgesloten met een evaluatieles.

Hiervan ontvangt u een verslag. Aansluitend wordt met u het vervolg besproken.

 

Overige informatie:

   • kennismaking en intake kan op elke gewenste locatie
   • het diagnostisch onderzoek vindt plaats in de praktijkruimte van Vooruit
   • RT is maatwerk voor uw kind, hier past een individuele behandeling bij indien noodzakelijk ontvangt u oefenmateriaal voor thuis
   • behandeling vindt 1 of 2 maal per week plaats op een vaste tijd
   • een behandelingsles duurt 45 minuten
   • een behandelingsles kan tegen meer- / minderprijs met 15 minuten resp. worden verlengd / verkort
   • behandeling vindt plaats in de praktijkruimte of tegen een meerprijs van 15% bij u thuis, of 7% op school (uitsluitend m.m.v. school)
   • alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zonder uw toestemming worden er geen gegevens aan derden verstrekt
   • annuleren tot maximaal 24 uur voor de behandeling is kosteloos
   • betaling uitsluitend via bankoverschrijving, u ontvangt een nota met het verzoek deze binnen 14 dagen te voldoen
   • reiskosten binnen 5 km van de praktijkruimte worden niet in rekening gebracht