Vooruit met JaMaRa

Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij JAMARA

Het is een unieke rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot en Fleur Giesen van het CNLS en Breincentrum

Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 ·         Hoeveelheids- en getalbegrip

 ·         Getalstructuur

 ·         Automatiseringsvaardigheden

 Deze onderdelen worden dan ook als eerste bij JAMARA aangepakt.

 

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende principes: 

 • 1 eenduidige strategie
 • Concreet en zo dicht mogelijk bij het kind
 • Leren door horen, zien, spreken, voelen en bewegen
 • Zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • Zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • Koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • Inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • Volledig automatiseren (dus NIET tellen)
 • Ontspannen rekenen

 

De eerste sessie is een "onderzoekssessie". Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten:

 Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek.

 • Instaptoets om reken automatiseringsniveau te bepalen.
 • Bespreken uitkomsten.
 • Bespreken doelen.
 • Opstellen plan van aanpak.

In de volgende sessies wordt er stap voor stap geoefend om tot volledige automatisering te komen. JAMARA gaat ALTIJD terug naar de basis. Een nieuwe stap wordt pas aangeboden bij goede beheersing van het voorgaande. De ontwikkeling van het kind bepaalt het tempo, dus NIET de methode!

JAMARA leert het kind een enkele strategie, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert JAMARA het kind rekenen in groepen in plaats van te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe één en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijtraakt.

Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 2 weken begeleiding krijgt. Er wordt gekeken of de rekenstap voldoende is verinnerlijkt, waarna er de volgende stap gezet kan worden. Thuis oefent u de nieuwe rekenstap. Het liefst 1 of 2 maal per dag zo’n 10 minuten. Na 17 stappen is het proces voltooid en heeft uw kind de bewerkingen erbij en eraf geautomatiseerd.

Meer informatie? Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.