Meer informatie over Vooruit bijles

Tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek kunt u oefenmateriaal en toetsresultaten van school voorleggen. Aan de hand van uw gegevens stel ik vast welke leerstof (opnieuw) wordt aangeboden. U ontvangt een begeleidingsplan waarna de bijles kan starten.

 

Tijdens de begeleiding wordt passend onderwijsmateriaal met desgewenst huiswerk verzorgd. In elke les kan uw kind alle inhoudelijke leervragen voorleggen. Tevens wordt uw kind bevraagd (re-teaching) over de geoefende leerstof en volgt er uitleg over de nieuwe leerstof (pre-teaching).

 

De begeleidingsduur is geheel aan u. Het is mogelijk om één of enkele losse lessen af te nemen. Zal de begeleiding voor langere tijd gelden, dan kunt u gebruik maken van het voordeeltarief. Uw kind ontvangt 10 bijlessen tegen voordeliger tarief. Na afloop hiervan is indien gewenst verlenging met losse lessen mogelijk.

 

Van elke begeleidingsles volgt een procesverslag. Deze ontvangt u aan het eind van een begeleidingsperiode.

 

Overige informatie:

   •  kennismaking en intake kan op elke gewenste locatie
   • bijles is meestal afgestemd op uw kind, uitzonderingen hierop zijn mogelijk (tot max. 3 leerlingen, reductie van 15% per leerling)
   • bijlessen duren 45 minuten, verlenging is mogelijk (€ 7,50 / 15 min.)
   • begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte of bij u thuis (meerprijs 15%)
   • alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zonder uw toestemming worden er geen gegevens aan derden verstrekt
   • annuleren tot maximaal 24 uur voor de begeleiding is kosteloos
   • betaling uitsluitend via bankoverschrijving, u ontvangt een nota met het verzoek deze binnen 14 dagen te voldoen
   • reiskosten binnen 5 km van de praktijkruimte worden niet in rekening gebracht