Maatwerk voor uw kind

De letters ‘RT’ staan voor remedial teaching. Dit is een specifieke begeleidingsvorm waarbij door middel van (zgn. diagnostisch) onderzoek naar de oorsprong van een leer-, gedrags- of sociaal emotioneel probleem wordt gezocht. Dit gebeurt aan de hand van toetsen en indien mogelijk met de gegevens van school of andere geraadpleegde specialisten.

Nadat het probleem in kaart is gebracht, bestaat de mogelijkheid om het probleem te verminderen, beheersbaar te maken of zelfs ‘de baas’ te worden. Hiervoor wordt een zogenaamd handelingsplan opgesteld.
U kiest zelf of u zo’n handelingsplan wilt inzetten om uw kind vooruit te helpen.

 

Een behandeling is altijd maatwerk gericht op het specifieke probleem van uw kind

 

Een behandelingstraject wordt na tenminste 8 weken altijd afgesloten met een evaluatieverslag. 
  

Meer informatie over Vooruit RT